Danse macabre czyli pożyczki dla zadłużonych

Bardzo często po zaciągnięciu jednej pożyczki, bądź kredytu ponad nasze możliwości finansowe mamy jeszcze większe problemy z naszą płynnością finansową i spłaceniem własnych zobowiązań. Bardzo często niewinna i niewielka pożyczka przemienia się w poważną sprawę sądową z egzekucją komorniczą z całego naszego majątku. Warto już na wstępie zaznaczyć, że nawet niewielka pożyczka niespłacona w terminie może przynieść ze sobą dodatkowe, często nie małe koszty.

skarbonka

Koszty procesu sądowego, jak również egzekucji komorniczej pokrywa oczywiście osoba, która zaciągnęła pożyczkę, bądź kredyt. Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd może na nasz wniosek zwolnić nas z kosztów procesu, jednak sądy w praktyce niezbyt często przychylają się do tego typu wniosków.

Pożyczki dla zadłużonych

Co zrobić jednak w sytuacji, gdy nasza pożyczka zrobiła się znacznie większa, a my potrzebujemy pieniędzy? Na bank w przypadku procesu sądowego i egzekucji sądowej nie mamy co liczyć. Najczęściej już wtedy występujemy w Biurze Informacji Kredytowej jako niesolidny dłużnik i to nas dyskwalifikuje jako osobę, której można udzielić kredytu. Co prawda oprócz BIK istnieje wiele innych rejestrów dłużników i długów, to w praktyce największe znaczenie mają wpisy właśnie w Biurze Informacji Kredytowej. Rozwiązaniem są firmy udzielające pożyczek na podstawie umowy pożyczki, a tym samym przepisów prawa cywilnego, a nie bankowego.

Z czym to się wiąże?

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem, czy to w postaci zagrożenia egzekucją, czy też już trwającej egzekucji, są obarczone znacznie większym ryzykiem. Koszty udzielenia pożyczki osobie zadłużonej są zatem znacznie większe i nam, jako pożyczkobiorcy przyjdzie je zapłacić w postaci oprocentowania pożyczki, prowizji związanej z jej udzieleniem, czy w postaci dodatkowych opłat związanych z czynnościami, czy to przelania nam pieniędzy na określony rachunek zamiast podjęcia gotówki, czy wyższymi opłatami od dodatkowych wezwań do zapłaty. Również koszty ubezpieczenia takiej pożyczki mogą być znacznie wyższe.

Warto zatem zastanowić się nad wzięciem pożyczki w przypadku zadłużenia zagrożonego egzekucją komorniczą, gdyż finalnie koszty takiej pożyczki mogą być bardzo wysokie i wprowadzić nas w tak zwane „błędne koło”, z którego bardzo ciężko będzie wyjść i odzyskać nam płynność finansową. Więcej o pożyczkach dla osób zadłużonych, a zwłaszcza o ryzyku związanym z ich zaciąganiem można przeczytać tutaj: http://finansowaparabola.pl/pozyczki-dla-zadluzonych-z-komornikiem.html.